DESATORO

obr: DESATORO

Desatoro futbalového rodiča

  1. nezabúdaj, aby si mal vždy pozitívny prístup k dieťaťu, povzbudzuj ho, utešuj a podporuj! (naučím ho, že vydať zo seba maximum je minimálne tak dôležité, ako vyhrať)
  2. veď svoje dieťa k hľadaniu príčin neúspechu a možností zlepšovania sa, nie k hľadaniu výhovoriek na vonkajšie vplyvy ako sa niečo nedá
  3. nezabúdaj, že si tiež súčasťou nášho klubu, preto sa podľa toho aj správaj na zápasoch a buď vzorom
  4. nájdi si čas vypočuť svoje dieťa, preber s ním zápas, ale nehodnoť pred ním negatívne jeho spoluhráčov!
  5. dbaj na stravu, zdravie a túžby svojho dieťaťa! (dobrá strava, dostatok spánku a nedopusť aby trénovalo s teplotou alebo chrípkou)
  6. nabádaj ho na hru, šport, ale nenuť ho! (dieťa hrá futbal pre vlastné potešenie, nie moje)
  7. buď oporou svojmu dieťatu, ak vyhrá i nevyhrá! (nehreším ho a nenadávam mu, ak spraví chybu alebo prehrá zápas, akceptuj, že chyby sú súčasťou učenia sa a zdokonaľovania sa)
  8. čistá hra, správanie a dobrá nálada nech sú hlavnými prioritami! (pri peknej akcii, momente, hre alebo zásahu brankára zatlieskam, nespochybňujem verejné rozhodnutia a znalosti rozhodcov...)
  9. buď svojmu dieťaťu nápomocný a nedopusť, aby tvoje očakávania naňho padli ako bremeno!
  10. nechaj trénera robiť si svoju prácu, rešpektuj ho a veď k tomu aj svoje dieťa! (nekrič a nesnaž sa viesť mužstvo z priestoru pre divákov, na to sú tu iní.)

Zdroj: